Tagged: mỹ

Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ phủ đầu 0

Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ phủ đầu

Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ phủ đầu trong một cuộc phát biểu gần đây. Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định họ không sợ các lệnh cấm vận...