Tagged: xã hội đen

Đại ca Hải Phòng bị bắn gục tại chỗ ảnh 2 0

Đại ca Hải Phòng bị bắn gục tại chỗ

Đại ca Hải Phòng bị bắn gục tại chỗ là nguồn tin hot mà chúng tôi nhận được sáng nay. Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết thì sau khi biết được...