Giải Cờ Tướng Cúp Bảo Bảo bôi 2017

Tượng Kỳ Đại Sư Công Khai Yêu Thỉnh Tái ( giải đấu mời các kỳ thủ cờ tướng có phong cấp từ Tượng kỳ đại sư trở lên ) Cúp Bảo Bảo Bôi là giải đấu Quốc tế thường niên giành cho giới kỳ thủ chuyên nghiệp Trung Quốc và các kỳ thủ Hải ngoại , trong đó có Lại Lý Huynh của Việt Nam. Ngoài ra còn có các kỳ thủ Quốc tế có tiếng khác như Ngô Tông Hàn ( Singarepore ), Hoàng Vận Hưng, Dương Thiên Nhậm ( Malaysia) …

Giải Cờ Tướng Cúp Bảo Bảo bôi 2017

Giải Cờ Tướng Cúp Bảo Bảo bôi 2017

1) Đơn vị tổ chức: Hiệp hội cờ tướng tỉnh Sơn Tây 2) Thời gian, địa điểm: Từ ngày 28/09 đến 02/10 tại khách sạn quốc tế Vĩnh Ninh thành phố Lữ Lương 3) Danh sách tham gia – Tổ đặc cấp đại sư: dành cho các kỳ thủ cờ tướng đạt danh hiệu đặc cấp đại sư tham gia (tổng 10 người) 1/ Vương Thiên Nhất ( Bắc Kinh ) 2/ Hồng Trí ( Nội Mông ) 3/ Từ Thiên Hồng ( Giang Tô ) 4/ Đào Hán Minh ( Cát Lâm ) 5/ Tôn Dũng Chinh ( Thượng Hải ) 6/ Tạ Tịnh (Thượng Hải ) 7/ Vu Ấu Hoa ( Hàng Châu ) 8/ Uông Dương ( Hồ Bắc ) 9/ Lưu Điện Trung ( Hà Bắc ) 10/ Vạn Xuân Lâm ( Thượng Hải ) – Tổ chuyên nghiệp nam: dành cho các kỳ thủ cờ tướng đạt danh hiệu đại sư tham gia (tổng 10 người) 1/ Dương Huy ( Tứ Xuyên ) 2/ Lý Hồng Gia ( Quảng Đông ) 3/ Nhiếp Thiết Văn ( Hắc Long Giang ) 4/ Kim Tùng ( Thẩm Dương ) 5/ Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang ) 6/ Hồ Khánh Dương ( Thẩm Quyến ) 7/ Vương Hạo Nam ( Hà Nam ) 8/ Chung Thiếu Hồng ( Liêu Ninh ) 9/Lý Bỉnh Hiền ( Hàng Châu ) 10/ Lê Đức Chí ( Quảng Châu ) – Tổ chuyên nghiệp nữ: dành cho các kỳ thủ đạt danh hiệu tượng kỳ đặc cấp đại sư và tượng kỳ đại sư tham gia (tổng 10 người) 1/ Đường Đan ( Bắc Kinh ) 2/Trần Hạnh Lâm ( Quảng Đông ) 3/ Đảng Quốc Lôi ( Vân Nam ) 4/ Vương Nghiên Đình ( Tứ Xuyên ) 5/ Đổng Gia Kỳ ( Thượng Hải ) 6/ Lang Kỳ Kỳ ( Tứ Xuyên ) 7/ Lưu Ngọc ( Hà Bắc ) 8/ Thẩm Tư Phàm ( Hồ Nam ) 9/ Đổng Dục Nam ( Giang Tô ) 10/ Tống Hiểu Uyển ( Sơn Đông ) – Tổ quốc tế: 1/ Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) 2/ Ngô Tông Hàn ( Singarepo ) 3/ Hoàng Vận Hưng ( Malaysia) 4/ Dương Thiên Nhậm ( Malaysia ) 5/Hứa Minh Long ( Đài Bắc ) 6/ Trần Phát Tá ( Anh ) 7/ Quách Thắng Văn ( Đài Bắc ) 8/ Triệu Dịch Phàm ( Đài Loan ) 9/Ramo Joun ( Phần Lan ) 10/Haikola Petri ( Phần Lan ) Ngoài ra còn có bảng của các kỳ thủ chủ nhà Sơn Tây, bảng cho thanh thiếu niên tổng cộng 58 kỳ thủ 4) Luật thi đấu: – Luật cờ tướng Trung Quốc ban hành năm 2011 – Giải đấu chia làm 2 giai đoạn : Giai đoạn 1: 58 kỳ thủ thi đấu hệ thụy sĩ tính điểm Giai đoạn 2: Mỗi tổ chọn ra 8 người thi đấu knock out tranh các vị trí từ 1-6 5) Giải thưởng: – Bảng đặc cấp đại sư: 1) 10000 NDT 2) 5000 NDT 3) 4000 NDT 4) 3000 NDT 5) 2000 NDT 6) 1000 NDT – Bảng chuyên nghiệp nam: 1) 10000 NDT 2) 5000 NDT 3) 4000 NDT 4) 3000 NDT 5) 2000 NDT 6) 1000 NDT – Bảng chuyên nghiệp nữ: 1) 8000 NDT 2) 4000 NDT 3) 3000 NDT 4) 2000 NDT 5) 500 NDT 6) 500 NDT – Bảng quốc tế: 1) 8000 NDT 2) 4000 NDT 3) 3000 NDT 4) 2000 NDT 5) 500 NDT 6) 500 NDT – Bảng Sơn Tây 1) 5000 NDT 2) 3000 NDT 3) 2000 NDT 4) 1000 NDT 5) 500 NDT 6) 500 NDT – Bảng thanh thiếu niên 1) 5000 NDT 2) 3000 NDT 3) 2000 NDT 4) 1000 NDT 5) 500 NDT 6) 500 NDT Lịch thi đấu: Thời gian Sáng Chiều Tối 28/09/2017 vòng 1 29/09/2017 vòng 2 vòng 3 30/09/2017 vòng 4 vòng 5 vòng 6 01/10/2017 vòng 7 vòng 8 vòng 9 02/10/2017 Bán kết Chung kết

You may also like...