Category: Tin Hot

0

Giải Cờ Tướng Cúp Bảo Bảo bôi 2017

Tượng Kỳ Đại Sư Công Khai Yêu Thỉnh Tái ( giải đấu mời các kỳ thủ cờ tướng có phong cấp từ Tượng kỳ đại sư trở lên ) Cúp Bảo Bảo Bôi là...